Shpallen zgjedhjet lokale, mbahen më 17 tetor 2021

Shpallen zgjedhjet lokale, mbahen më 17 tetor 2021

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi ka shpallur zgjedhjet lokale.
Sipas dispozitave ligjore, meqë sot janë shpallur zgjedhjet, ato duhet të mbahen më 17 tetor 2021.

“Sot e nënshkrova vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë të këshillave të komunave dhe anëtarë të Këshillit të Qytetit të Shkupit, për kryetarë komunash dhe për kryetar të Qytetit të Shkupit. Në pajtim me kornizën ligjore dhe afatet e përcaktuara në Kodin Zgjedhor, zgjedhjet lokale do të mbahen më 17 tetor 2021”, njoftoi Xhaferi.

Lajme Maqedoni