Momenti kur bo mba rdohet objekti ku gjenden Al Jazeera dhe Associated Press!

Momenti kur bo mba rdohet objekti ku gjenden Al Jazeera dhe Associated Press!

Ndërtesa ku ndodhet Al Jazeera dhe Associated Press është bo mbar duar para pak minutash, raporton Express.
Siç raporton Al Jazeera, ndërtesa është go ditur nga ra ket at e Izr aelit.

Në pamje fillimisht është parë go ditja e një ra kete, derisa kur ka rë në e dy ta, ndërtesa është she mbur fare.
Nuk dihet nëse punëtorët kanë arr itur të evak uo hen./Gazeta Express

Botë Lajme