Ligji parashikon,gjobë 50 euro,për ngjitësit e pllakateve në vende publike në fushatën zgjedhore .

Ligji parashikon,gjobë 50 euro,për ngjitësit e pllakateve në vende publike në fushatën zgjedhore .

Sipas nenit 33 të Ligjit për Pastërtinë Publike, një gjobë prej 50 euro në kundërvlerë në denarë është paraparë për të gjithë ata që ngjisin postera në hapësirat publike.
Për shkak të faktit se zgjedhjet lokale po afrohen, dhe vendosja e posterave para zgjedhjeve është një praktikë e zakonshme, nëse vëreni postera në zonat publike, të cilat ndotin hapësirën e qytetit dhe kontaminojnë perceptimin, jeni të detyruar të raportoni si qytetar.
Raportet bëhen në stacionin policor duke telefonuar në numrin 192, nga ku një patrullë me një polic të uniformuar dhe një inspektor të higjienës komunale duhet të konstatojë një shkelje të ligjit.
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve është gjithashtu përgjegjëse, ku mund t’i adresoni ankesat tuaja në mënyrë elektronike në adresën e-mail zyrtare.

Lajme Maqedoni Rajon