Gati dosja, Gjykata Speciale së shpejti nis procesin për një tjetër ish-lider të UÇK-së

Gati dosja, Gjykata Speciale së shpejti nis procesin për një tjetër ish-lider të UÇK-së

Gj y k a t a  Speciale së shpejti nis procesin  gj y q ë s o r  edhe për ish-liderin e UÇK-së, Salih Mustafën.

Ai është  a rr e s t u a r  dhe ndodhet në Hagë, teka  P r o k u r o r i a  Speciael për 7 maj ia kalon trupës  gj y k u e s e  dosjen e plotë të çështjes.

Ndërkohë është caktuar edhe trupa  gj y k u e s e, por Salih Mustafa është  a rr e s t u a r  që në shtator të vitit të kaluar.

“Ky caktim u bë pas njoftimit prej Gjy*katësit të Procedurës Paraprake se dosja e plotë e çështjes Prok*urori i Specializuar k. Salih Mustafës (KSC-BC-2020-05) do të jetë gati për t‘iu kaluar Trupit Gjy*kues më 7 maj 2021.”- thuhet në njoftim.

https://youtu.be/1F6xO3C8Pig
Lajme Rajon